Sømløs Pink Lipstick - 25059 Sex Scandal Slash-Back Dress